0
 • No products in the cart.

 • 0
 • No products in the cart.

 • Rental Agreement

  UNIQUE DRESSES RENTAL AGREEMENT

  Unique Dresses rents gala, evening, engagement dresses and / or accessories for the agreed period and the rent discussed above. The rental price is for a maximum of 5 days. The dress is allowed to be collected two days before the party and must be returned within two days after the party being brought. This means that at a party on March 13, there may be picked up on March 11 and may be returned on March 15 unless otherwise agreed with Unique Dresses. The rental price and deposit must be settled in cash in advance when collecting the clothing. When reserving a dress a deposit is requested as a reservation. During the adjust and reserve the contract is made. The data is entered on the spot and sent to the e-mail address of the tenant for confirmation and proof. The tenant enters the data if he agrees with the terms and conditions terms of payment: – A deposit of at least 50 euros is required for all dresses – When reserving a dress, the tenant must give the deposit, otherwise there will be no Reserved – There is no reflection time after a reservation of a dress – In the event of a cancellation, the tenant will not receive a deposit due to cancellation of other customers time spent fitting. – The tenant must identify himself at all times with a valid proof of identity, if the tenant has no identification, then the lessor retains the right not to rent a dress (copy always take it independently when picking up the dress) – The tenant is not authorized to clean rented dresses in any form, if the rented on the other hand it must be cleaned than is usual these costs will be deducted from the deposit of the tenant – The tenant must take responsibility for handling the dress as carefully as possible to go, in case of damage (characteristic) of the dress or an extreme dirtiness, the landlord has it right to take the deposit – When wearing the dress, the person rented must separate the dress from perfume / alcohol and makeup – The dress must be returned on the agreed date. Should the dress not return on time on the agreed date and time, a daily rate of 15 euros will be applied day. – The tenant has the responsibility to return the dress on time.

  ——

  VERHUUROVEREENKOMST UNIQUE DRESSES

  Unique Dresses verhuurt gala-,avond-, verlovingsjurken en/of accessoires voor de overeengekomen
  periode en de hiervoor besproken huurprijs. De huurprijs is voor maximaal 5 dagen. De jurk mag
  twee dagen voor het feest opgehaald worden en moet binnen twee dagen terug na het feest terug
  gebracht worden. Dit betekent dat bij een feest op 13 maart, er opgehaald mag worden op 11 maart
  en teruggebracht mag worden op 15 maart, tenzij iets anders is overeengekomen met Unique
  Dresses.
  De huurprijs en borgsom dienen vooraf in contanten te worden afgerekend, bij het ophalen van de
  kledij. Bij het reserveren van een jurk wordt er een borgsom gevraagd als reservering. Tijdens het
  passen en reserveren wordt het contract gemaakt. De gegevens worden ter plekke ingevuld en
  opgestuurd naar de email-adres van de huurder, ter bevestiging en bewijs.
  De huurder vult de gegevens in, wanneer zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden en
  betalingsvoorwaarden:
  – Voor alle jurken is een borgsom vereist t.w.v. van minimaal 50euro
  – Bij het reserveren van een jurk dient de huurder de borgsom te geven, anders wordt er niet
  gereserveerd
  – Er is geen bedenktijd na een reservering van een jurk
  – Bij een annulering krijgt de huurder geen borg terug, vanwege het afzeggen van andere klanten en
  tijd die bij het passen wordt besteedt.
  – De huurder dient zich ten allen tijde met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren, indien huurder
  geen legitimatie bij zich heeft, dan behoud de verhuurder het recht om geen jurk te verhuren (kopie
  altijd zelfstandig meenemen bij het ophalen van de jurk)
  – Huurder is niet bevoegd gehuurde jurken in enige vorm zelf te reinigen, indien het gehuurde
  anderzijds gereinigd moet worden dan gebruikelijk is worden deze kosten verrekend met de borg
  van de huurder
  – Huurder dient de verantwoordelijkheid op zich te nemen om zo zorgvuldig mogelijk met de jurk om
  te gaan, bij schade (kenmerkend) van de jurk of een extreme viezigheid heeft de verhuurder het
  recht om de borg in te nemen
  – Bij het dragen van de jurk dient de gehuurde de jurk te scheiden van parfum/alcohol en make-up
  – De jurk dient op de afgesproken datum terug gebracht te worden. Mocht de jurk niet op tijd terug
  zijn op de afgesproken datum en tijd, dan zal er een dagtarief gehanteerd worden van 15 euro per
  dag.
  – Huurder bezit de verantwoordelijkheid om de jurk op tijd terug te brengen.

  Share via:

  Select your currency
  EUR Euro